เรื่องควรรู้ในการเลือกไมโคเวฟ

หลักการทำงานของไมโครเวฟเป็นการแผ่ความร้อนโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยพลังงานแสงส่งผ่านภาชนะไปยังโมเลกุลของอาหาร เมื่อโมเลกุลได้รับพลังงานก็จะเกิดการสั่นเป็นจำนวนหลายล้านครั้งใน 1 วินาที เกิดการเสียดสีของโมเลกุลจนเกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วจนอาหารสุก การทำงานของเตาไมโคเวฟจะแตกต่างจากเตาอื่นๆ ตรงที่ความร้อนจะเกิดกับอาหารก่อนจากนั้นจึงกระจายมาที่ภาชนะ แต่ถ้าเป็นเตาประเภทอื่นภาชนะจะเกิดความร้อนขึ้นก่อนแล้วจึงส่งผ่านไปยังอาหาร ดังนั้นบางครั้งที่เราใช้ไมโครเวฟอาหารจะสุกก่อนที่ภาชนะจะเกิดความร้อน สำหรับการเลือกซื้อคุณควรพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เตาไมโครเวฟที่เลือกควรมีคุณสมบัติในการ อบเกรียม อุ่น และละลายน้ำแข็งได้ด้วย จะดีกว่าไมโครเวฟที่ให้พลังงานความร้อนเพียงอย่างเดียว เพื่อช่วยให้คุณสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายกว่า นอกจากนี้ควรมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิอาหารในตัว

2. ขนาดของเตาไมโครเวฟควรเหมาะกับปริมาณการใช้งาน เตาไมโครเวฟขนาดเล็กอาจจะมีราคาถูกกว่าแต่จะให้พลังงานน้อย ดังนั้นควรพิจารณาจากการใช้งานเป็นหลัก ถ้าไม่แน่ใจควรสอบถามจากพนักงานขายเพื่อขอคำแนะนำ

3. พิจารณาเลือกจากกำลังไฟที่ใช้หรือจำนวนวัตต์ ถ้าไมโครเวฟคนละยี่ห้อมีความจุใกล้เคียงกัน แต่กำลังไฟที่ใช้แตกต่างกันให้เลือกรุ่นที่ใช้กำลังไฟน้อยกว่า เพื่อช่วยให้คุณประหยัดค่ากระแสไฟ

ปัจจุบันมีเตาไมโคเวฟออกมามากมายหลายยี่ห้อ เมื่อได้รุ่นความจุและขนาดที่ต้องการแล้ว คราวนี้ก็เลือกรูปทรงและแบบตามใจชอบกันได้เลย

Leave a Comment